Det er gjort mange studier for å avdekke hvordan bruk av p-piller påvirker kvinnene som bruker dem. Mer enn 100 millioner kvinner bruker p-piller som prevensjonsmiddel, selv om de er kjent for å kunne føre til en rekke bivirkninger.

Nå viser en ny dansk studie fra Rigshospitalet at p-piller kan påvirke kvinners seretoninsystem, som kobles til depresjon og angst. Det skriver forskning.no.

«Markant» endring

Forskerne undersøkte 53 kvinner der 16 av dem brukte p-piller. Disse kvinnene viste en «markant» endring i seretoninsystemet sitt:

– Kvinnene hadde nedsatt serotonin-mottagernivåer med 9–12 prosent. Serotonin-systemet er med på å få hjernen til å arbeide sunt og godt, så det innebærer at hjernene til disse kvinnene er dårligere forbundet med hensyn til grunnleggende funksjoner som har betydning ved depresjon, forklarer Vibe Frøkjær, som er den ledende forskeren bak studien, til videnskab.dk.

Vil forske videre for å finne årsak og virkning

Likevel presiserer forskerne at de ikke har funnet en direkte forklaring på koblingen mellom depresjon og p-piller. I tillegg er det viktig å poengtere at det bare er et fåtall av kvinner på p-piller som opplever depressive symptomer. For noen kvinner kan p-piller også virke stabiliserende på humørsvingninger.

Forskerne skal forske videre på om det faktisk er p-pillene som påvirker seretoninsystemet, og ikke noen andre faktorer. De vil undersøke den kausale sammenhengen, altså hvorvidt det ene fenomenet er årsak til det andre.