I Oslo stenger utestedene klokka 03.30 i helgedagene - og alkoholsalget en halvtime før. Slik er det også for eksempel i Tromsø.

Som nytilflytta til Trondheim har du kanskje lurt på hvorfor utestedene i Trondheim stenger tidligere. Her er det slutt på moroa klokka 02.30 natt til lørdag og søndag i Trondheim - og din siste drink må du kjøpe før klokka 02.00.

Men hvorfor er det egentlig slik?

Mindre alkoholkonsum

Juridisk rådgiver for serverings-, salgs- og skjenkesaker i Eierskapsenheten i Trondheim kommune, Hilde Ringard, skriver i en e-post til Trd.by at alkoholloven åpner for at det kan være store variasjoner mellom kommunene.

- Dette kan gjelde spørsmålet om det i det hele tatt skal være salgs- og skjenkebevillinger i en kommune, antallet bevillinger kommunen ønsker, og hvilke salgs- og skjenketider som ønskes. Innenfor lovens maksimale skjenketid, som er 03.00, har hver enkelt kommune anledning til å sette den skjenketiden de ønsker, sier Ringard.

I 2008 ble det vedtatt skjenketid til klokka 02.00 for alle skjenkestedene i Trondheim.

Ifølge Ringaard begrunnet rådmannen dette blant annet med at redusert skjenketid førte til at folk kom tidligere på byen og forhåpentligvis var mindre påvirket av alkohol - i tillegg til at tidsreduksjonen førte til et mindre alkoholkonsum. I senere tid har det vært politisk flertall for å beholde skjenketiden til klokka 02.00.

Roligere og tryggere

På spørsmål om hvordan tilstanden oppleves etter at det ble innført skjenketid til klokka 02.00, viser Ringard til et saksframlegg fra bystyret i 2016.

«Politiet uttaler at det er viktig at maksimal skjenketid til kl. 02.00 opprettholdes. Som grunnlag for sin uttalelse viser politiet blant annet til den meget positive utviklingen i forhold til rusrelatertvold i tilknytning til utelivet i Midtbyen etter at skjenketiden ble redusert i 2008.» heter det i saksframlegget.

Videre skrives det at politiets opplevelse er at beruselsesnivået blant gjestene i utelivet er lavere enn tidligere, og at sentrumsområdene tømmes for mennesker tidligere og at byen generelt oppfattes roligere og tryggere.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.