Vareide krever 130 000 kroner for ærekrenkelser. Saken behandles i Oslo tingrett fredag 5. januar.

– Det er et slit psykisk og det er utmattende, og ikke akkurat motiverende at folk gjør sånn når man vet at dette fort kan tas på alvor. Derfor har jeg valgt å ta det rettslig, sa Vareide til Dagens Næringsliv like før jul.

Den saksøkte youtuberen har i flere videoer fremsatt beskyldninger om straffbare handlinger Vareide skal ha gjort seg skyldig i. Konteksten er den såkalte«exposed»-sjangeren, som er blitt mer populært på YouTube de siste årene. Den går ut på at brukere publiserer det man hevder er avsløringer andre youtubere ikke ønsker at ser dagens lys.

– Beskyldningene er ikke bare udokumenterte, de er usanne, og de fremstår som fremsatt i ren sjikanehensikt. Den klare hovedregelen etter rettspraksis, er at fremsettelse av usanne ærekrenkende beskyldninger, er rettsstridig, skriver Vareides advokat, Jon Wessel-Aas i sitt sluttinnlegg.