19-åringen ble funnet skyldig i ærekrenkelser og må også betale Vareide 90.000 kroner i sakskostnader, ifølge dommen i Oslo tingrett.

Dennis Vareide, kjent fra YouTube-duoen Prebz og Dennis, gikk til sak etter at 19-åringen i høst publiserte tre videoer der Vareide anklages for flere lovbrudd. Den saksøkte har selv en egen YouTube-kanal.

– Etter bevisførselen er det på det rene at NN ikke har bevist, ei heller har forsøkt å bevise, at beskyldningene inneholder et snev av sannhet. Samtlige av de omstridte utsagn er udokumenterte og kan synes som oppkonstruerte, heter det i dommen.

Ønsket signal

Beløpene den saksøkte er dømt til å betale, er lavere enn det Vareides advokat Jon Wessel-Aas ba om, men det er ikke vesentlig, ifølge ham.

– Vareide er glad for at retten slår fast at beskyldningene framstår som uten et snev av sannhet. Det var også et ønske om å få en dom som kan sende et signal. Det har tingretten tydeligvis hørt, sier Wessel-Aas til NTB.

Dommer Kim Heger har nemlig en tydelig beskjed til alle som benytter seg av sosiale medier:

– De samme regler om ytringsfrihetens grenser som for eksempel aviser og NRK i utgangspunktet er bundet av, gjelder også for eksempel på YouTube, Facebook, Snapchat, Twitter og Instagram. Å beskylde noen for straffbare forhold, eller å fremsette andre ærekrenkende beskyldninger på en åpen YouTube- eller Facebook-side, kan være forbudt og føre til erstatningsansvar, heter det i dommen.

Dømt, men fornøyd

19-åringen stilte uten advokat. Han framstilte seg i retten som en vaktbikkje som vil avsløre maktmisbruk begått av kjente youtubere, ispedd satire.

– Jeg er veldig fornøyd med at oppreisningsbeløpet og saksomkostningene er såpass redusert i forhold til hva som ble krevd, sier han til NTB.

Han holder fast ved at han uansett ikke har inntekt og ikke vil være i stand til å betale beløpet, slik han opplyste i retten.

19-åringen er ellers ikke overrasket over at han blir dømt.

– Mesteparten av min sak er basert på kilder, og jeg har måttet forholde meg til kildevernet.

Han forteller at han kommer til å fortsette å lage lignende videoer, men sier han etter dommen kommer til å ta flere forbehold.

– Jeg kommer til å tilpasse meg litt, konkluderer han.

Han vil imidlertid ikke fjerne videoene han er dømt for, men sier han vil overlate beslutningen om de fortsatt skal ligge ute, til YouTube.

Avsløringer?

19-åringen anses å være en representant for den såkalte «exposed»-trenden på YouTube. Dommer Kim Heger oppsummerer dette som å «avsløre og sverte» andre kjente youtubere «ofte med sjikanerende og alvorlige beskyldninger om seksuelle forhold».

– Retten har ikke helt fått klarhet i motivet bak denne exposed-kulturen, men retten forstår partene dit hen at det kan dreie seg mer om jakten på visninger, abonnenter og popularitet enn om «allmenne interesser eller andre gode grunner», skriver Heger.

Det siste viser til hensyn som kan gjøre ærekrenkende utsagn lovlige. Dommeren slår fast at videoene med anklager mot Vareide, ikke kan oppfattes som satire.

– Vi regner med at han som er dømt, nå fjerner videoene. Hvis ikke får han et nytt krav, advarer Wessel-Aas. Advokaten påpeker at andre som har spredd videoene eller delt påstandene på annet vis, har et selvstendig ansvar. Også disse kan få henvendelser fra Vareides advokat.