En fersk SSB-undersøkelse om studenters økonomi og studiesituasjon viser av norske studenter jobber mer ved siden av studiene, enn studenter i de andre nordiske landene.

Tidsbruken på studiene er likevel den samme blant norske studenter, som i nabolandene. Vi jobber også mest før vi begynner på studiene etter videregående. Faktisk jobber over halvparten av borteboende studenter ved siden av studiene. 52 prosent av disse hadde lønnet arbeid gjennom hele semesteret i 2013, sammenlignet med 30 prosent av studentene i Finland og Sverige.

Gjennomsnittlig jobber norske deltidsstudenter 15 timer i uken, og heltidsstudenter 9 timer i uken.

Studentleder Anine Klepp i Stavanger, tror den høye andelen av studenter som jobber ved siden av studiene, skyldes at studiestøtten er for lav.

- De som studerer på heltid må få studere på heltid. Vi forventer ikke at de som er ute i arbeidslivet skal jobbe mer enn 100 prosent, så vi bør ikke forvente det av studentene, heller, sier hun til Byas.no.

Norge er det landet der flest studenter mottar offentlig stipend eller lån, og hvor den offentlige studiestøtten har størst betydning for mottagernes samlede inntekt. Men selv om inntektsnivået i Norge er høyt, oppgir 1 av 5 borteboende studenter at de i svært stor grad føler at pengene ikke strekker til.

Men litt mer hjelp skal de få. Tidligere i år kom nyheten om at norske studenter skal få 11 måneders studiestøtte, mot tidligere 10, innen 2020. Men arbeidet fortsetter:

- Vi vil fortsette å putte på trykk for å øke nivået på studiestøtten totalt, også, sier Klepp.