- Dette er jo vårt evige prosjekt om å få kulturen ut i byen. Vi vil ha litterturen ut i Trondheim, og ikke bare innenfor permene, forteller Hanna Malene Lindberg.

Litterært kollektiv er en frivillig organisasjon som fremmer litteratur og kultur i Trondheim. De ønsker å være et ytrende organ gjennom deltakelse i det offentlige ordskifte og å arrangere samlingspunkter for litteraturen.

Rask kunst

Bidragene på denne litteraturstien kommer fra en serie de kaller "Blaff:poesi" Poenget er at kunstnerisk skapelse skal skje innenfor en kort tidsramme. De som bidrar med sin poesi på denne stien har nemlig fra de fikk vite om temaet kun hatt 48 timer på seg til å ha skrevet ned noe på papiret.

- Temaene for denne stien var "kunstig" og "orientering". I løpet av de 48 timene var det mange lokale som hadde skrevet inn dikt. totalt har vi endt opp med ni bidrag, forklarer Lindberg.

Sofie Jordheim og Åshild Lundestad har hatt mye ansvar for stien. Foto: Hanna Malene Lindberg

Hensikten med litteraturstien er at man skal få en annen opplevelse av litteraturen.

- Det blir noe annet å lese det ute, i en helt annen kontekst. Vi håper den gjengse trønder vil finne noe å glede seg over om en legger turen innom stien.

Står på hele året

Litteraturstien er bare ett av mange forskjellige stunts og arrangementer Litterært kollektiv står bak. I september arrangerer de sin årlige kulturfestival Ugress, som for første gang ble arrangert i 2015.

- Vi jobber gjennom hele året for å vise frem litteratur og kultur gjennom ulike påfunn, der det største arrangementet selvfølgelig er Ugress.

Kollektivet består stort sett av studenter, men det er først og fremst ikke kun studenter som er målgruppen.

- Vi vil vise hvilke ressurser Trondheim besitter, og også skape et krysningspunkt mellom studentene og den øvrige befolkningen, avslutter Lindberg.