For de enkelte fagene er det relativt små endringer i standpunkt- og eksamenskarakterer fra i fjor, men for de fleste fagene er karakterene stabile eller går svakt opp, skriver Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

I løpet av skoleåret endte rundt 3.200 av 61.000 elever opp med å mangle karakter i mer enn halvparten av fagene, og dermed fikk de ikke beregnet såkalte grunnskolepoeng. Poengene beregnes ved å gange snittkarakteren med ti og brukes blant annet når elever søker seg videre til videregående utdanning.

Statistikken viser at færre elever ender opp uten karakterer enn før. Både dette og økningen i karaktersnittet kan ha flere forklaringer. Likevel tolker både Utdanningsdirektoratet og regjeringen utviklingen som positiv.

– Blant annet ser vi at færre elever får karakterene 1 og 2 i matematikk enn for noen år siden. I matematikk er dette er en utvikling som vi har sett over noen år i grunnskolen, men vi kan ikke si med sikkerhet hva oppgangen skyldes, sier avdelingsdirektør Hedda Birgitte Huse i Utdanningsdirektoratet.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sier at han er glad for at færre elever går ut av grunnskolen uten karakter.

– Vi har jobbet målrettet med å løfte de grunnleggende ferdighetene med intensivopplæring i regning, lesing og skriving, sier han i pressemeldingen.