De to partiene går inn for skriftlig eksamen i matte, engelsk og norsk hovedmål for alle elever som går ut av ungdomsskolen, skriver VG.

Høyre og Frp mener eksamensordningen hittil har vært preget av tilfeldigheter og en urettferdig trekkordning som slår skjevt ut for elevene. Den nye ordningen med tre eksamener for samtlige antas å koste rundt 62 millioner kroner ekstra hvert år.

- Ved å gjøre eksamen obligatorisk i de tre kjernefagene, blir det mer likebehandling og et mer rettferdig grunnlag for vurdering av elevene, sier Høyres stortingsrepresentant Henrik Asheim.

Følg trd.by på Facebook

GUIDE: Her får du studentrabatt i Trondheim