«Alle» elevene på Trondheim Katedralskole klager over de nye reglene. Det er et stort samtaleemne, forteller en gjeng elever i skolegården.

Både Bergljot Jullumstrø Hansen, Tyra Joarsdottir, Ulvhild Hunstad Løwø og Maria Glørstad er mot de nye reglene, og har flere innvendinger.

Følg trd.by på Facebook

Omstendlig opplegg

- Du må skaffe sykemelding allerede første sykedag, noe som kan være vanskelig for mange. Noen har lang vei til fastlegen sin og må bruke mye tid. På Katta går det elever som bor i Klæbu, men må til byen for å komme seg til legen. Og det er ikke mulig å skaffe sykemelding i ettertid med tilbakevirkende kraft. Dessuten koster legekonsultasjonen «dyre» penger.

- Og det finnes ikke noe oppfølgingssystem hvis vi skulle overstige ti prosent udokumentert fravær i et fag, sier jentene.

- Også lærerne er mot det nye systemet, sier de.

BAKGRUNN: Nye fraværsregler innføres fra høsten

- Mistillit mot elever og foreldre

- Fraværsreglene som krever sykemelding gjør ikke hverdagen bedre, men verre for elevene. Vi trenger en skole som støtter elevene sine, ikke en skole som mistenker dem, sier Maria.

- Det nye systemet er også en mistillitserklæring til foreldrene, sier Bergljot.

Alle fire mener foreldreassistert sykemelding burde være tilstrekkelig.

Lett å havne i tiprosents-fella

Bergljot går i andre klasse, mens de tre andre er førsteklassinger.

I deres klasse på 30 elever, har tre-fire hatt sykefravær hittil i semesteret. Deriblant Maria. Hun kom seg ikke til legen på dag én, og priser seg glad for at hun ikke var syk en mandag da de har fagdag og dobbelttimer. For da kunne hun vært farlig nær brudd på tiprosentregelen.

Hoster og harker

Det var noe misbruk av egenmeldingssystemet tidligere, og de nye reglene har ført til mindre fravær , medgir jentene. Men det fører samtidig med seg et annet problem. Førsteklassingene forteller at flere i klassen hoster og harker og burde holdt seg hjemme for ikke å smitte de andre, men tør ikke. Det skal ikke mye fravær til i et fag før man risikerer ikke å få fastsatt karakter.

De forteller om en medelev som ble spysjuk, men ikke fikk legetime og måtte gå på skolen selv om hun var uvel.

- Fører til mer skolefrafall

- De som skulker, skulker antakelig uansett, og bryter de tiprosentregelen ender de ofte som drop-outs . Det bør ikke samfunnet være interessert i. Ingen ungdommer vil ødelegge framtida si. Vi burde heller hatt et system som motiverer elevene og får dem til å fullføre skolen.

- Det er innført et opplegg med mye styr som konsekvens, ikke bare for oss og skolen, men også for legene, sier Katta-elevene.