Dette utgjør 6,9 prosent av arbeidsstyrken, ifølge nye tall fra Nav. Tallene viser også at ledigheten øker mest blant de yngste.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte sier strengere smitteverntiltak treffer arbeidsmarkedet raskt.

– Antallet arbeidssøkere øker for første gang siden april, og ledigheten øker mest for de aller yngste. Det vil ta lang tid før vi er på samme nivå som før koronapandemien traff oss, og langtidsledigheten er nå på et urovekkende høyt nivå, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Unge kvinner rammes hardest

109 000 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av oktober, noe som utgjør 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

Antallet helt ledige har økt i alle aldersgrupper, men størst oppgang ses blant de under 25 år, og særlig blant kvinner i denne aldersgruppen.

Ved utgangen av november var andelen helt ledige av arbeidsstyrken høyest blant de mellom 20 og 24 år med 5,4 prosent, og lavest blant de under 20 år med 2,0 prosent av arbeidsstyrken, skriver Nav.

Opp i de fleste yrkesgrupper

Antallet helt ledige har gått opp i de fleste yrkesgruppene fra oktober til november, og økningen er størst innen reiseliv og transport, samt serviceyrker og annet arbeid. Her er økningen henholdsvis 6300 og 1900.

Antallet helt ledige har gått mest ned blant personer uten yrkeserfaring og innen barne- og ungdomsarbeid.

Ved utgangen av november var andelen helt ledige av arbeidsstyrken høyest innen reiseliv og transport med 11,2 prosent, og lavest innen undervisning med 1,0 prosent.

Øker i hele landet

Ser man på fylkene har tallet på helt ledige gått opp i samtlige fylker i løpet av november.

Den prosentvise oppgangen er størst i Oslo, hvor det er 24 prosent flere helt ledige enn ved utgangen av oktober. Økningen var minst i Rogaland, Møre og Romsdal og Agder, med 2 prosent flere helt ledige.

Andelen helt ledige av arbeidsstyrken er høyest i Oslo med 5,8 prosent, og lavest i Nordland med 2,6 prosent.

Arbeidsmarkedet sterkt preget

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) sier til NTB at Norge har møtt den nye smittebølgen med strenge smitteverntiltak som arbeidsmarkedet er sterkt preget av.

– Vi gjør alt vi kan for å sikre arbeidsplassene og for å sørge for at pengene fra Nav kommer så raskt som mulig til dem som trenger det. Jeg håper alle kan gå inn i julen og være trygge på at sikkerhetsnettet fungerer.

Han oppfordrer alle som trenger det, til å bruke de ordningene som finnes.

– Nav er godt rustet til å ta imot flere dagpengesøknader, og det er også mulig å søke om forskudd for dem som trenger at pengene kommer raskt på konto.