Høsten 2021 var det registrert 304 900 studenter ved universiteter og høgskoler i Norge. Antall studenter økte med 12 000 fra 2020 til 2021, skriver Statistisk sentralbyrå.

Studenter over 30 år sto for nærmere halvparten av økningen, med 5.700 studenter.

– Gjennom to år med pandemi har vi sett en stor økning i antall studenter, med en årlig vekst på hele 4 prosent både i 2020 og 2021. Til sammenligning har den årlige veksten i gjennomsnitt ligget på 2 prosent de ti foregående årene, sier Maj-Lisa Lervåg som er ansvarlig for studentstatistikken.

Blant studentene på norske universiteter og høgskoler er rundt 60 prosent kvinner og 40 prosent menn. Kjønnsfordelingen har holdt seg stabil de siste 20 årene.

Totalt var 38,4 prosent av landets 19-24-åringer under høyere utdanning i fjor høst. Det er en økning fra 31,6 prosent fra ti år tidligere.