Nye tall viser hvor mye mer du tjener i lønn på å ta lang utdanning eller ikke i ulike land.

Det kommer frem fra tall i OECD sin rapport «Education at a Glance 2021» og «Indikatorrapporten 2021» fra Norges forskningsråd, som Forskning.no omtaler.

… og her tjener du mest på det

Slik er forskjellene i Norge:

  • Med bachelorgrad tjener du i snitt sju prosent høyere enn dem som kun tar videregående skole.

  • Med master- eller doktorgrad er inntekten i snitt 34 prosent høyere.

I andre land er den gjennomsnittelige forskjellen 43 prosent for bachelorgrad og 87 prosent for master- og doktorgrad, skriver Forskning.no.

I USA, Tyskland, Tyrkia og Chile er forskjellene størst.

En forsker som Forskning.no har snakket med, Kjell Gunnar Salvanes, forklarer at OECD har tatt et øyeblikksbilde og sammenlignet lønninger et tilfeldig år.

Flere fordeler

Salvanes er professor ved NHH Norges Handelshøyskole i Bergen. Enkelt sier han at du med en lang utdannelse – over tid – tjener litt bedre enn det tallene til OECD viser. Det har han og to kolleger på NHH regnet seg frem til.

Ifølge forskeren er det også andre fordeler, som en større forsikring mot å miste jobben, bedre helse og mer fleksibilitet på jobben.

Han påpeker også overfor forskningsnettstedet at det kan være store forskjeller mellom studiene, og at valg av studie spiller inn om målet er en høy lønn.