I disse dager er det studiestart for mange av landets studenter. Men fortsatt venter tusener på å få studentbolig.

Flest, 3528 studenter, står i kø ved studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, deretter følger Gjøvik, Ålesund og Trondheim med 2320 studenter og Universitetet i Tromsø med 1528, viser tall fra 15. august.

I år ble det for første gang også publisert kø-tall 1. august. Da ventet totalt 17491 studenter på bolig. Også da ventet flest i Oslo og Akershus (6624), Gjøvik, Ålesund og Trondheim (3004) og i Tromsø (2182).

13. august 2018 sto 10612 studenter i kø for bolig. Ifølge Kunnskapsdepartementet er det imidlertid vanskelig å sammenligne disse tallene, blant annet fordi tidspunktet for rapportering er forskjellig.

Få opp farten

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) ber nå kommunene og studentsamskipnadene om få opp farten slik at flere får tilbud om studentbolig.

Studentsamskipnadene må stå for byggingen, men det mangler søknader fra disse, sier Nybø. I tillegg bruker mange kommuner for lang tid på å godkjenne nye studentboliger.

– I Oslo venter for eksempel et studentboligprosjekt med 460 studentboliger fortsatt på godkjenning fra kommunen, to år og åtte måneder etter at søknaden ble sendt, sier Nybø.

Flere ledige før sommeren

Samtidig viser tall fra Studentsamskipnadene at det før sommeren sto over 2000 boliger ledige, før semesteret hadde tatt slutt. Tallene gir derfor ikke nødvendigvis et korrekt bilde av behovet gjennom hele året.

Søkere kan for eksempel stå i kø og samtidig leter etter hybel i det private leiemarkedet. I tillegg vil noen av dem som har søkt studenthybel, enten ikke ha kommet inn på ønsket studie eller av andre grunner ikke ønsker å studere. Noen har også søkt om studenthybel hos flere studentsamskipnader, før de var klar over hvor de fikk studieplass.

Det er i overkant av 41000 studenthybler i Norge.