Regjeringen legger fredag fram forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven.

– Hvis du som student jobber hardt med en eksamen, så burde den vurderes så grundig som mulig. Jeg tror det blir dobbelt så trygt, selv om det blir mer jobb, sier Asheim til VG.

«Blind sensur»

Regjeringen mener at dette vil styrke studentenes rettigheter.

Dette er regjeringens forslag:

Krav om to sensorer: Ved alle eksamener hvor karakterskalaen er A-F, skal det være to sensorer, ikke bare én, som vurderer oppgaven.

Beholde blind sensur ved eksamen: Når studenten ber om en ny vurdering av besvarelsen sin, vil den nye sensoren ikke få vite opprinnelig karakter.

NSO er fornøyde

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er glade for at studentenes innspill er tatt på alvor og at blind sensur beholdes ved eksamener. De mener det bidrar til en nøytral vurdering av studentenes prestasjon på eksamen.

– Å sette krav om to sensorer ved retting av eksamen er spesielt viktig for at studentene skal vite at oppgaven deres har fått en rettferdig og nøye faglig vurdering, sier nestleder Felipe F. Garcia i NSO.