Unge norske kvinner snuser langt mer enn sin svenske motpart, mens eldre svenske menn bruker mer snus enn nordmenn i samme alder, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Siden 2008 har det vært en mye sterkere vekst i andelen som snuser daglig i Norge enn det har vært i Sverige. Nå er vi på samme nivå som nabolandet vårt, sier førstekonsulent Sindre Mikael Haugen i SSB.

Flere unge i Norge snuser

I Norge er det mer vanlig blant dem under 45 år å bruke snus daglig sammenlignet med samme aldersgruppe i Sverige. I aldersgruppen 25–34 år snuser én av fire daglig i Norge, mot én av seks svensker.

Det er derimot flere i Sverige som snuser daglig i aldersgruppene 45–54 år og 55–64 år. Det gjelder én av seks svensker, mot én av ti i Norge.

I Norge snuser de yngre mest, og de siste årene har stadig flere unge begynt med snus. Blant dem mellom 16 og 24 år snuser én av fem nordmenn daglig, mot én av seks svensker.

– Hvis denne utviklingen fortsetter, vil det på litt lengre sikt bli en større andel nordmenn enn svensker som snuser, sier Haugen.

Unge norske kvinner skiller seg ut

Norge skiller seg mest fra Sverige når det kommer til snusbruk blant yngre kvinner under 35 år. I aldersgruppen 25–34 år er det mer enn dobbelt så mange kvinner som bruker snus daglig i Norge (17 prosent) sammenlignet med Sverige (7 prosent).

Det er også flere unge menn i Norge (under 35 år) som bruker snus daglig sammenlignet med de samme aldersgruppene av menn i Sverige, men her er ikke forskjellen like stor som for kvinner.

Det er derimot mye vanligere blant eldre svenske menn (45 år og eldre) å bruke snus daglig sammenlignet med norske menn.

– Dette kan skyldes at snus i Norge fortsatt er et relativt nytt fenomen og mest utbredt blant yngre aldersgrupper, mens bruken av snus i Sverige har en lengre historie, sier Haugen.

Tror røykeloven bidrar til mer snusing

Den norske røykeloven fra 2004 antas å ha bidratt til økningen i bruk av snus. Sverige innførte en tilsvarende lov i 2005, men forskjellen er at det før røykelovene var flere i Norge enn i Sverige som røykte.

– Det kan hende at snus i større utstrekning ble en erstatning for røyk i Norge enn i Sverige etter innføringen av røykelovene, sier Haugen.

SSB legger fram statistikken i anledning Verdens tobakksfrie dag 31. mai.